Bách bộ là gì? Công dụng ra sao? Dùng thế nào?

Trong Đông và Tây y, Bách bộ thường được sử dụng để làm giảm các cơn ho, ho lâu ngày và dùng làm nhiều vị thuốc khác. Vậy Bách bộ…