Bạch Hoa Xà Thiệt Thảo có tác dụng gì? Cần lưu ý gì khi sử dụng?

Hoa Xà Thiệt Thảo là một vị thuốc, một dược liệu quý được sử dụng để chữa trị nhiều bệnh. Cây có chứa nhiều hoạt chất, được sử dụng cả…